DUA…

duaEy Allahım…

Ey çocuklarımızın Rabbi!..

Onlara tertemiz fıtratları üzere yaşamaları için irade ver…

Yaşamları boyu zamanlarını ve mekânlarını cennet bahçesine çevir…

Senin kulluk ve bu yolda mücadele edecek nesiller olması için onların kalplerine iman, akıllarına bilgi ve nefislerine mutmainlik ver…

 

Ey gençlerimizin Rabbi!..

Gençlerimizi Yusuf gibi iffetli, Ashab-ı Kehf gibi haklarının müdafaacısı, Mus’ab bin Umeyr gibi davetçi kıl…

Onları geleneğin şirk barındıran unsurlarından, yaşam içindeki ayartıcıların hilelerinden,

cehaletin tuzaklarından ve egemenlerin teslimiyetçi politikalarından koru…

Hakikat “Dava”sının müntesipleri olmayı nasip et…

 

Ey kadınlarımızın Rabbi!..

Onlardan bizlere saliha bir eş, çocuklarımıza öğretmen, toplumumuza merhametiyle yol gösteren ve daima hakkı ve sabrı tavsiye edenlerden kıl…

Asiye gibi zalimlerle, Meryem gibi dini çıkarları ve korkuları doğrultusunda yorumlayan tapınakçı âlimlerle, Hatice gibi eşine saldıran güç merkezleriyle

ve Aişe gibi fitne çıkaranlarla savaşlarında onlarını ayaklarını sabit kıl…

 

Ey erkeklerimizin Rabbi!..

Onları helal rızık edinmeleri içi bilgi ve güç ver…

Ellerini ve kalplerini kuvvetlendir…

Zalimleşmemeleri için kalplerine sevgi ve merhameti yerleştir…

Eş, çocuk ve toplumuna karşı görevlerini yerine getirmeleri için kuvvet ver…

Seni unutturacak vesilelerden sakındır…

 

Ey yaşlılarımızın Rabbi!..

Ahir ömürlerinde zorluklara, hastalıklara karşı onlara sabır ver…

Onlara sahip çıkacak, koruyacak nesilleri çoğalt…

Yaşlılarımızın ömürlerini hidayet üzere tamamlamaları için onlara imanlarını kuvvetlendir…

 

Ey mazlumlarımızın Rabbi!..

Mazlumlara, mahrumlara ve ezilmişlere özgürlük nasip et…

Onları zalimlerin baskısı, zulmü, sömürüsü ve işkenceleri altından kurtar…

Onlara karşı kurulmuş her türlü plan, proje, hile ve fitneleri boşa çıkar…

Onların içinden kendilerini zulümlerden kurtaracak nesiller ve önderler yarat…

 

Ey yöneticilerimizin Rabbi!..

İnsanları yönetirken hayır, iyilik, doğruluk ve eşitlik ilkeleriyle davranmalarını sağla…

Adaletli olanların ellerini kuvvetlendir…

Zalimleşenlerin gücünü zayıflat…

Onları her daim uyaran, nasihat eden, düzelten toplumlar ve arkadaşlardan mahrum kılma…

Sadece kendileri, yakınları ve çevrelerini koruyan, kollayan, çıkarlarını sağlayan, mal ve iktidara ortak kılanlardan eyleme…

Onları ayartan, aldatan, kullanan çevrelerden, arkadaşlardan ve güç merkezlerinden koru…

 

Ey sermaye- servet sahiplerimizin Rabbi!..

Mülk sahibi insanların bu mülklerle üstünlük taslamalarını ve insanlara zulmetmelerine engelle…

İnsanlara paylaşmalarını nasip et…

Elde ettiği malın- mülkün elinde oyuncak olanlardan eyleme…

Seni unutturacak ve senden daha sevimli gelecek bir mülkten uzak kıl…

Mallarını üretirken ve pazarlarken helal olan usullerle davranmalarını sağla…

Faiz başta olmak üzere tüm haksız kazançlardan rızık elde etmelerine fırsat verme…

 

Ey işçilerimizin- memurlarımızın Rabbi!..

İşlerini- görevlerini hakkıyla yerine getirmeleri için onların ellerini ve akıllarını kuvvetlendir…

İşlerinin insanlığa hayırlı olması için bereket kat…

İşçi ve memurlarımıza hak ettiğinin karşılığını vermeyen, onların emeğini sömüren, ömürlerini çalan ve kendilerine köle edinmeye çalışan patronlara- yöneticilere fırsat verme…

 

Ey bilginlerimizin Rabbi!..

İnsanlara yarar bilgi sahiplerinin bu bilgilerle insanlığa hayır ve bereket getirmelerine vesile ol…

Bilgilerini zulme ortak kılmalarını nasip etme…

Sahip olduğu ve kendisine verilen bilgi ile kibirlenenlerden, bunu çıkarlarına alet edenlerden ve insanlığın aleyhine kullananlardan sakındır…

 

Ey âlimlerimizin- imamlarımızın Rabbi!..

Dinini hakkıyla bilenlerin sayısını çoğalt…

Âlimlerin dini iktidar sahiplerine yarar getirecek şekilde yorumlamalarını ve amel etmelerini karşı onlara yardım eyle…

Sermaye ve iktidar sahiplerinin tehditlerine karşı onları koru, kalplerine güven ver…

Kendi bilgilerini yeterli görüp, insanların teveccühüyle büyüklenenlerden ve ardından kendi nefisleri başta olmak üzere toplumlarına zulmetmekten koru…

 

Ey aydınlarımızın- entelektüellerimizin- yazar ve şairlerimizin Rabbi!..

Sözü ve özü senin ruhundan, aklından pay sahibi olmalarını sağla…

Hakikati sadece hakikati dillendirecek cesarete, ferasete ve basirete sahip kıl…

Sözlerini- yazılarını nefislerin, zalimlerin, şeytani planların parçası olmaktan alıkoy…

Kâfirlerle, münafıklarla, fasıklarla değil Müslümanlara, müminlere, müttakilerle dost olmalarını nasip et…

Sözün erdemini ve namusunu koruyanlardan eyle…

Kalemlerini menfaatleri, cehaletleri, korkuları, sevgileri nedeniyle satmalarına fırsat verme…

 

Ey davetçilerimizin Rabbi!..

Senin vahyini, mesajını, değerlerini, ideallerini insanlığa ulaştırmak için mücadele eden davetçilerimizin sözlerini, kalplerini ve akıllarını aç…

Onları yüreklerini genişlet…

Güzel örneklikle “Yaşayan Kur’an” olmalarını nasip et…

Onlara engel çıkaranlarını tuzaklarını boşa çıkart…

 

Ey öğretmenlerimizin- hocalarımızın Rabbi!..

Çocuk ve gençlerin seni bilmeleri ve yaşamlarını nasip edecek bir hikmet üzere eğitim- öğretim vermeleri için öğretmenlere yardım et…

İnsanları sana yabancı kılacak, uzaklaştıracak ve inkâr edecek bir yol vermelerini nasip eyleme…

 

Ey öğrencilerimizin Rabbi!..

Onları fıtrat dini üzere yetiştirecek anne, baba ve öğretmenleri olmasını nasip et…

Senin yolundan uzaklaştıracak çevrelerden ve imkânlardan mahrum eyle…

Akıllarını ve kalplerini seni anmaktan, zikretmekten, çalışmaktan, okumaktan alıkoyacak vesileleri zayıflat…

 

Ey doktorlarımızın Rabbi!..

Senin emanet ettiğin bedeni sıhhatine kavuşturmak için çaba gösteren doktorlarımıza kuvvet ver…

İçlerinden bu bilgilerini istismar etmek isteyen ve sömürmeye çalışanlara fırsat verme…

 

Ey çiftçilerimizin Rabbi…

Yarattığın arzda rızık edinenleri koru…

Ürünlerine bereket ver…

Elde ettikleri ile kendini kaybedenlerden eyleme…

Seni sürekli hatırlayacak bir iman üzere yaşamalarını ve üretmelerini nasip et…

 

Ey hâkimlerimizin Rabbi!..

İnsanlar arasında adaletle hükmetmelerini nasip eyle…

İnsanları sahip oldukları güç, makam ve yakınlığına göre değerlendirerek hakları gasp edenlerden olmamaları için yardım eyle…

Kararlarında doğru bir istikamette hareket edebilmeleri için onlara akıllarına hikmet, kalplerine doğruluk ver…

 

Ey askerlerimizin- savaşçılarımızın Rabbi!..

Arzın zalimlerin fitnesinden kurtulması için onlara yardım et…

Silahlarını mazlumlara doğru yöneltecek tuzaklara fırsat verme…

Hakkı ve adaleti üstün tutmayı çabalayanlardan kıl…

 

Ey anne- babalarımızın Rabbi!..

Onlarla bizim aramızdaki sevgiyi, saygıyı ve merhameti yok edecek isyanlardan bizleri koru…

Onlara haksızlık edecek söz ve fiillerden bizleri mahrum et…

Birbirimize şahit olacağımız günde bizleri birbirimize mahcup ettirecek davranışlarda bulunmayı nasip etme…

Birbirimizi seni yoluna davet edecek imandan mahrum etme…

 

Ey dosdoğru yolun Rabbi!..

Bizleri Tevhid ve Adalet üzere hissetmeyi, düşünmeyi, okumayı, bilmeyi, istemeyi, hükmetmeyi ve mücadeleyi nasip et…

 

Ya Rabbi!..

Kabul olunması ümidiyle bunlar benim sana kulluğumun gereği olarak sunduğum sözlerimdir, ümitlerimdir, ideallerimdir…

 

Ey Allahım!..

Biliyorum ki bunların kabul görmesi ve gerçekleşmesi için ben iman, takva, bilgi ve hikmet senin yolunda yürümeliyim…

Bilgi ve amellerimi teslimiyet, hikmet, dua, hakikat, doğruluk ile kaim kıl…

Şirkten, günahtan, fitneden, haramdan ise arındır…

İstikametimi senin yolundan ayırma…

 

Amin… Amin… Amin…

 

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s